Medisol, Norske leger i Villajoyosa

Medisol Villajoyosa
Medisol Villajoyosa

To barndomsvenner fra Troms åpnet nylig Medisol Salud SL, den første og eneste norske legepraksis i Villajoyosa. Vidar Bjørnås og Hans Olav Eriksen er spesialister i allmennmedisin med 15 års erfaring som fastleger i Norge.

For tre år siden var de på Costa Blanca for første gang og tenkte: Hvorfor ikke her? I Villajoyosa var det ikke hadde noe skandinavisk helsetilbud fra før, på tross av en voksende andel nordiske beboere. Nå er legepraksisen et faktum, en ny-oppusset klinikk i hovedgaten Pais Valencia står klar til å ta imot kunder. Vidar Bjørnås er blitt «spanjol» på heltid og betjener praksisen hver dag fra 9 -15. Kona Kristin er resepsjonist og tre barn Bjørnås går på norsk skole og barnehage. Eriksen er her foreløpig på deltid og de har 24-timers vakttelefon, med norsk betjening. En spansk sykepleier, som snakker flytende engelsk, er også på plass.

– Vi har samarbeid med IMED og henviser til spesialist og undersøkelser der hvis nødvendig. De har også gitt oss masse hjelp i forbindelse med etableringen. Vi tilbyr vanlige fastlegetjenester og er dessuten de eneste i området som er godkjent for å skrive helseattest for offshorearbeidere. Hvis noen av våre klienter havner på sykehus vil vi følge opp tett og besøke ved behov, forteller Vidar Bjørnås og legger til at de selvfølgelig har årets influensavaksine klar.

Fremtidsplaner

Planen er å knytte til seg flere norske leger for å kunne regulere tilbudet etter behov. Alle legene de vil knytte til seg må ha erfaring som fastleger i Norge. Etterhvert ønsker de å dekke hele Costa Blanca, og ser allerede på muligheten for å åpne et kontor i Torrevieja.

– Vi håper det blir slik at ett av kontorene holder åpent 365 dager i året. Foreløpig nøyer vi oss med vakttelefon. Når noen ringer utenfor åpningstid, vil vi vurdere behovet for å rykke ut eller åpne kontoret, sier han.

De har en dialog i gang med Solgården i forbindelse med utbyggingsplanene om et helsesenter for folk som ikke er gjester på Solgården. Dessuten har de orientert seg i jungelen av andre helseoperatører i området og har et godt samarbeid med flere av dem.

– Det er viktig å kjenne til andre tilbud og kunne henvise til det mest hensiktsmessige ved behov, sier han og legger til at de er blitt godt mottatt av det nordiske miljøet i byen.

Legekontoret har samarbeid med HELFO og klienter som er medlemmer av folketrygden får samme refusjon som i Norge. Reiseforsikringen kan også brukes, etter regler fra forsikringsselskapet.

– Vi jobber med å komme inn på lista av tilbud som dekkes hvis man har privat helseforsikring. De som ikke har noe av dette må selvsagt betale alt selv, informerer Vidar Bjørnås til slutt.